Köhnə versiya

Ən son xəbərlər

Son buraxılış
Arxiv

Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası aşağıdakı kafedralarda vakant yerləri tutmaq üçün müsabiqə elan edir

İXTİSAS FORTEPİOANO KAFEDRASI
Baş müəllim 
Baş müəllim 
 KAMERA ANSAMBLI KAFEDRASI
Müəllim 
FORTEPİANO, ORQAN, KLAVESİN KAFEDRASI
Baş müəllim, sənətşünaslıq namizədi 
METODİKA VƏ XÜSUSİ PEDAQOJİ HAZIRLIQ KAFEDRASI
Dosent, sənətşünaslıq namizədi 
Dosent, pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru 
Dosent, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru 
MUSİQİ NƏZƏRİYYƏSİ KAFEDRASI
Dosent 
Baş müəllim
MUSİQİ TARİXİ KAFEDRASI
Dosent, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru 
XOR DİRİJORLUĞU KAFEDRASI
Professor 
Dosent 
HUMANİTAR FƏNLƏR KAFEDRASI
Dosent, fəlsəfə elmləri namizədi 
KONSERTMEYSTER USTALIĞI KAFEDRASI
Dosent, sənətşünaslıq namizədi 
ŞİFAHİ, ƏNƏNƏVİ AZƏRBAYCAN PROFESSİONAL MUSİQİSİ VƏ ONUN YENİ İSTİQAMƏTLƏRİNİN TƏDQİQİ”: ORQANOLOGİYA VƏ AKUSTİKA ELMİ LABORATORİYASI
Baş elmi işçi 
Böyük elmi işçi 
Elmi işçi 
Müsabiqə müddəti elan qəzetdə dərc edildikdən sonra bir aydır. Ərizə və sənədlər müsabiqə haqqında əsasnaməyə uyğun rektorun adına bu ünvana göndərilə bilər. Bakı şəhəri, AZ -1014 Ş.Bədəlbəyli küçəsi 98.

18 2019 03:47 - REKLAM VƏ ELAN
REKLAM VƏ ELAN
19 Sentyabr 2020 | 02:40
B İ L D İ R İ Ş
19 Sentyabr 2020 | 02:40
B İ L D İ R İ Ş
19 Sentyabr 2020 | 02:40
B İ L D İ R İ Ş
19 Sentyabr 2020 | 02:39
B İ L D İ R İ Ş
19 Sentyabr 2020 | 02:39
B İ L D İ R İ Ş

Köhnə versiyamızdan xəbərləri izlə