Köhnə versiya

Ən son xəbərlər

Son buraxılış
Arxiv

Azərbaycan Respublikasının Dənizkənarı Milli Parkı haqqında ƏSASNAMƏ

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2019-cu il 22 fevral tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir

1. Ümumi müddəalar
1.1. “Bakı şəhərindəki Dənizkənarı bulvara Milli Park statusu verilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1998-ci il 29 dekabr tarixli 50 nömrəli Fərmanına əsasən, Bakı şəhərindəki Dənizkənarı bulvara Dənizkənarı Milli Park (bundan sonra – Milli Park) statusu verilmişdir. 
1.2. Milli Parkın ərazisi respublika əhəmiyyətli xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərinə aiddir və bu ərazilərdə olan torpaq, su və bitki aləmi onun daimi istifadəsinə verilir.
1.3. Milli Park Bakı şəhərinin Səbail, Nəsimi və Xətai inzibati rayonlarının ərazisində yerləşir.
1.4. Milli Parkı “Dənizkənarı Bulvar İdarəsi” publik hüquqi şəxs (bundan sonra – İdarə) idarə edir. İdarənin Milli Parkın fəaliyyətinə ümumi rəhbərliyi və nəzarəti həyata keçirmək, habelə ərazidə xüsusi mühafizə rejimini və bu Əsasnamədə nəzərdə tutulan digər rejimləri təmin etmək üzrə müstəsna səlahiyyətləri vardır.
2. Milli Parkın yaradılmasının məqsədləri və vəzifələri
2.1. Milli Parkın yaradılmasının məqsədi ətraf mühitin mühafizəsini, ondan səmərəli istifadəni, Bakı şəhərinin estetik gözəlliyinin, abadlığının, tarixi simasının qorunmasını və inkişaf etdirilməsini, şəhər sakinləri və turistlərin əlverişli istirahətinin təşkilini, Milli Park ərazisində yerləşən tikili və qurğuların, nadir bitki növlərinin qorunub saxlanılmasını təmin etməkdən ibarətdir. Milli Parkdan aşağıdakı məqsədlərlə istifadə oluna bilər:
2.1.1. təbiəti mühafizə;
2.1.2. sağlamlaşdırma;
2.1.3. turizm və rekreasiya.
2.2. Milli Parkda onun məqsədli təyinatına, təbiət və mədəniyyət obyektlərinin mühafizəsi, bərpası və istifadəsi ilə bağlı müəyyən edilmiş tələblərə zidd olmayan şərtlərlə başqa fəaliyyət növləri həyata keçirilə bilər.
2.3. Milli Parkın əsas vəzifələri aşağıdakılardır:
2.3.1. təbiət komplekslərini, nadir və etalon təbiət ərazilərini, mədəniyyət obyektlərini qoruyub saxlamaq;
2.3.2. turizm və istirahət (rekreasiya) üçün şərait yaratmaq;
2.3.3. təbiəti mühafizənin və ekoloji maarifçiliyin elmi metodlarını hazırlamaq və tətbiq etmək;
2.3.4. əhalini ekoloji maarifləndirmək;
2.3.5. zədələnmiş təbiət və mədəniyyət obyektlərini bərpa etmək.
3. Milli Parkın xüsusi mühafizə rejiminin xüsusiyyətləri
3.1. Milli Parkın ərazisində onun təbiət, tarix-mədəniyyət və digər xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla, xüsusi mühafizənin ayrı-ayrı rejimləri tətbiq oluna və aşağıdakı fəaliyyət zonaları müəyyən edilə bilər:
3.1.1. xüsusi mühafizənin hüquqi rejimi tətbiq edilən zonalar;
3.1.2. təsərrüfat fəaliyyətinin tənzimlənən rejimi tətbiq edilən zonalar;
3.1.3. turizm və rekreasiya zonaları;
3.1.4. turistlərə və digər şəxslərə xidmət göstərilən zonalar;
3.1.5. Milli Parkın fəaliyyətini təmin etmək üçün təsərrüfat-istehsalat zonaları.
3.2. Turizm və rekreasiya zonalarında turizm və rekreasiya məqsədləri üçün təbiətdən istifadənin ayrı-ayrı növlərinə (balıq ovu və digər su bioresurslarının idman və həvəskar ovu və s.) yol verilir.
3.3. Milli Park ərazisinin sanitariya-mühafizə zonasında “Xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri və obyektləri haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 10-1.7-ci maddəsinə müvafiq olaraq aşağıdakılar qadağan edilir:
3.3.1. yeni yaşayış məntəqələrinin ­salınması;
3.3.2. ekoloji təhlükə yaradan müəssisələrin, o cümlədən kimya, nüvə energetikası və metallurgiya sənayesi obyektlərinin yerləşdirilməsi və istismarı;
3.3.3. geoloji kəşfiyyat işlərinin aparılması, faydalı qazıntıların çıxarılması və emalı;
3.3.4. meşələrdə əsas istifadə qırıntısı;
3.3.5. aqrokimyəvi maddələrdən və pestisidlərdən istifadə;
3.3.6. yerli fauna və flora növlərinə uyğun olmayan növlərin introduksiyası;
3.3.7. ərazinin hidroloji rejimini pozan və torpağın münbitliyinə təsir edən müvafiq işlərin görülməsi.
4. Milli Parkın mühafizəsi
Milli Parkın mühafizəsini İdarənin mühafizə xidməti təmin edir.
5. Milli Parkın təsərrüfat fəaliyyəti
5.1. Milli Parkın təsərrüfat fəaliyyəti təbiət və mədəniyyət obyektlərinin mühafizəsindən, onlara xidmət göstərilməsindən, bərpasının həyata keçirilməsindən, istirahət və turizm xidmətlərinin təşkilindən ibarətdir.
5.2. Milli Parkın ərazisində mehmanxanaların, kempinqlərin, turist bazalarının, iaşə və digər bu kimi obyektlərin tikintisi və istifadəsi, əhalinin istirahəti məqsədilə digər şərait yaradılması İdarənin hüquqi və fiziki şəxslərlə bağladığı müqavilələr əsasında həyata keçirilə bilər.
5.3. Milli Parkda təbiət obyektlərinin mühafizəsi, bərpası və istifadəsi üzrə müəyyən edilmiş tələblərə zidd olmayan başqa fəaliyyət növləri, Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə, Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsinə, “Xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri və obyektləri haqqında”, “Turizm haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarına uyğun olaraq İdarənin fiziki və hüquqi şəxslərlə bağladığı müqavilələr əsasında həyata keçirilə bilər.
5.4. Milli Parkın ərazisində açıq məkanda reklam yerləşdirilməsinə icazəni İdarə verir.

23 2019 23:54 - FƏRMANLAR
FƏRMANLAR
18 İyul 2020 | 23:37
“Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində, Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsində, “Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında” və “Reklam haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il 12 iyun tarixli 130-VIQD nömrəli Qanununun tətbiqi və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” 2000-ci il 25 avqust tarixli 386 nömrəli, “Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi haqqında” 2004-cü il 10 avqust tarixli 113 nömrəli, “Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2012-ci il 29 iyun tarixli 392-IVQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” 2012-ci il 4 sentyabr tarixli 695 nömrəli, “Reklam haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il 15 may tarixli 1281-IVQ nömrəli Qanununun tətbiqi və “Reklam haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1997-ci il 24 noyabr tarixli 644 nömrəli Fərmanının ləğvi haqqında” 2015-ci il 14 iyul tarixli 554 nömrəli fərmanlarında dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Köhnə versiyamızdan xəbərləri izlə