Köhnə versiya

Ən son xəbərlər

Son buraxılış
Arxiv

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı

№ 34  Bakı şəhəri, 5 fevral 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 17 noyabr tarixli 500 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturası, idxal gömrük rüsumlarının dərəcələri və ixrac gömrük rüsumlarının dərəcələri”ndə dəyişikliklər edilməsi barədə

“Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 30 noyabr tarixli 1356-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi və “Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun və bu Qanunla təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 30 avqust tarixli 393 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 20 dekabr tarixli 414 nömrəli Fərmanının 1.5-ci bəndinə əsasən Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:

1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 17 noyabr tarixli 500 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017, № 11, maddə 2164; 2018, № 3, maddə 586, № 9, maddə 1904, № 10, maddə 2169; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 7 noyabr tarixli 476 nömrəli və 2019-cu il 10 yanvar tarixli 4 nömrəli qərarları) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturası, idxal gömrük rüsumlarının dərəcələri və ixrac gömrük rüsumlarının dərəcələri”ndə aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1.1. 8702 40 000 9 alt yarımmövqeyindən sonrakı sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

 

8702 90 

– digərləri:

 

 

 

1.2. “8702 90 111 0” alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

 

8702 90 111

– – – – – xüsusi olaraq tibbi məqsədlər üçün, nəzərdə tutulmuş avtomobillər:

 

 

8702 90 111 1

– – – – – – sıxılmış qazla hərəkətə gətirilən

əd

0

8702 90 111 2

– – – – – – digərləri

əd

0

 

  1.3. “8702 90 112 1” alt yarımmövqeyinə aid sətirdən sonra aşağıdakı sətirlər əlavə edilsin:

 

8702 90 112 2

– – – – – – məxsusi olaraq hava limanlarında istifadə üçün, sıxılmış qazla hərəkətə gətirilən

 

əd

 

0

8702 90 112 3

– – – – – – sıxılmış qazla hərəkətə gətirilən

əd

1 sm3 0,5 ABŞ dolları

 

1.4. “8702 90 119 1” alt yarımmövqeyinə aid sətirdən sonra aşağıdakı sətirlər əlavə edilsin:

 

8702 90 119 2 

– – – – – – məxsusi olaraq hava limanlarında istifadə üçün, sıxılmış qazla hərəkətə gətirilən

 

əd

 

0

8702 90 119 3

– – – – – – sıxılmış qazla hərəkətə gətirilən

 

əd

1 sm3 0,5 ABŞ dolları

 

 

1.5. “8702 90 191 0” alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

 

8702 90 191

– – – – – xüsusi olaraq tibbi məqsədlər üçün nəzərdə tutulmuş avtomobillər:

 

 

8702 90 191 1

– – – – – – sıxılmış qazla hərəkətə gətirilən

əd

0

8702 90 191 2

– – – – – – digərləri

əd

0

 

1.6. “8702 90 192 0” alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

 

8702 90 192

– – – – – sürücü daxil olmaqla 120 nəfərdən çox adam daşımaq üçün nəzərdə tutulmuş avtobuslar:

 

 

8702 90 192 1

– – – – – – sıxılmış qazla hərəkətə gətirilən

əd

1 sm3 1,2 ABŞ dolları

8702 90 192 9

– – – – – – digərləri

əd

1 sm3 1,2 ABŞ dolları

 

1.7. “8702 90 199 0” alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

 

8702 90 199

– – – – – digərləri:

 

 

8702 90 199 1

– – – – – – sıxılmış qazla hərəkətə gətirilən

əd

1 sm3 1,2 ABŞ dolları

8702 90 199 9

– – – – – – digərləri

əd

1 sm3 1,2 ABŞ dolları

 

1.8. “8702 90 311 0” alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

 

8702 90 311

– – – – – xüsusi olaraq tibbi məqsədlər üçün nəzərdə tutulmuş avtomobillər:

 

 

8702 90 311 1

– – – – – – sıxılmış qazla hərəkətə gətirilən

əd

0

8702 90 311 2

– – – – – – digərləri

əd

0

 

1.9. “8702 90 312 1” alt yarımmövqeyinə aid sətirdən sonra aşağıdakı sətirlər əlavə edilsin:

 

8702 90 312 2

– – – – – – məxsusi olaraq hava limanlarında istifadə üçün, sıxılmış qazla hərəkətə gətirilən

 

əd

 

0

8702 90 312 3

– – – – – – sıxılmış qazla hərəkətə gətirilən

əd

1 sm3 0,7 ABŞ dolları

 

1.10. “8702 90 319 1” alt yarımmövqeyinə aid sətirdən sonra aşağıdakı sətirlər əlavə edilsin:

 

8702 90 319 2

– – – – – – məxsusi olaraq hava limanlarında istifadə üçün, sıxılmış qazla hərəkətə gətirilən

 

əd

 

0

8702 90 319 3

– – – – – – sıxılmış qazla hərəkətə gətirilən

əd

1 sm3 0,7 ABŞ dolları

 

1.11. “8702 90 391 0” alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

 

8702 90 391

– – – – – xüsusi olaraq tibbi məqsədlər üçün nəzərdə tutulmuş avtomobillər:

 

 

8702 90 391 1

– – – – – – sıxılmış qazla hərəkətə gətirilən

əd

0

8702 90 391 2

– – – – – – digərləri

əd

0

 

1.12. “8702 90 392 0” alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

 

8702 90 392

– – – – – sürücü daxil olmaqla 120 nəfərdən çox adam daşımaq üçün nəzərdə tutulmuş avtobuslar:

 

 

8702 90 392 1

– – – – – – sıxılmış qazla hərəkətə gətirilən

əd

1 sm3 1,2 ABŞ dolları

8702 90 392 9

– – – – – – digərləri

əd

1 sm3 1,2 ABŞ dolları

 

1.13. “8702 90 399 0” alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

 

8702 90 399

– – – – – digərləri:

 

 

8702 90 399 1

– – – – – – sıxılmış qazla hərəkətə gətirilən

əd

1 sm3 1,2 ABŞ dolları

8702 90 399 9

– – – – – – digərləri

əd

1 sm3 1,2 ABŞ dolları

 

2. Bu Qərar dərc edildiyi gündən 30 (otuz) gün sonra qüvvəyə minir.

 

Novruz MƏMMƏDOV
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

 

 

 

NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARLARI

Köhnə versiyamızdan xəbərləri izlə