Köhnə versiya

Ən son xəbərlər

Son buraxılış
Arxiv

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Aqrar Elm və İnnovasiya Mərkəzi 2018-ci il üçün aşağıdakı ixtisaslar üzrə doktorantura və dissertantura hazırlığına qəbul elan edir

İxtisasın şifri

 

Kənd  Təsərrüfatı Nazirliyi Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu

Fəlsəfə doktoru  proqramı üzrə, büdcə hesabına

 

3103.04

Seleksiya və toxumçuluq

1 yer, qiyabi

3103.07

Bitkiçilik

1 yer, qiyabi

3103.01

Ümumi əkinçilik

1 yer, qiyabi

2411.02

Bitki fiziologiyası

1 yer, qiyabi

3103.06

Bitkilərin mühafizəsi

1 yer, qiyabi

2511.01

Torpaqşünaslıq

1 yer, qiyabi

3103.11

     3101.01

Yem istehsalı və otlaqçılıq

Aqrokimya

 

1 yer, qiyabi

1 yer, qiyabi

 

 

 

 

Dissertant hazırlığı üzrə, büdcə hesabına

 

3103.04

Seleksiya və toxumçuluq

1 yer

3103.07

Bitkiçilik

1 yer

3103.01

Ümumi əkinçilik

1 yer

2411.02

Bitki fiziologiyası

1 yer

 

 

 

 

 

 

Elmlər doktoru proqramı üzrə, büdcə hesabına

 

3103.06

     3103.01

     3103.07

Bitki mühafizəsi

Ümumi əkinçilik                                           

Bitkiçilik

 

 

1 yer, qiyabi

1 yer, qiyabi

 

1 yer,                                qiyabi

 

 

 

 

         

Ünvan: Az. 1098, Bakı şəhəri, Pirşağı qəsəbəsi,

                           2 № li sovxoz

                       Tel: (012) 551-61-30.

 

 

Kənd  Təsərrüfatı Nazirliyi Tərəvəzçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu

Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə, büdcə hesabına

 

3103.07

Bitkiçilik

1 yer, qiyabi

3101.01

Aqrokimya

1 yer, qiyabi

3103.04

Seleksiya və toxumçuluq

1 yer, qiyabi

3103.06

Bitkilərin mühafizəsi

1 yer, qiyabi

3103.09

Tərəvəzçilik

 

1 yer, qiyabi

 

3309.01

 

 

            3309.01

Qida məhsullarının texnologiyası

           

      

        Dissertant hazırlığı üzrə, büdcə hesabına       

                                                                  

Qida məhsullarının texnologiyası  –   1 yer                                                                                    

             

 

  –

    1 yer,qiyabi

 

 

 

 

 

 

 

 

Ünvan: Az. 1098, Bakı şəhəri, Pirşağı qəsəbəsi,2 № li sovxoz.

                                 Tel: (012) 511-86-20.

 

 

 

Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər Elmi-Tədqiqat İnstitutu

Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə, büdcə hesabına

 

3103.06

Bitkilərin mühafizəsi

1 yer, əyani

3101.01

Aqrokimya

1 yer, əyani

3103.04

Seleksiya və toxumçuluq

1 yer, əyani

2413.01

Entomologiya

1 yer, əyani

 

 

Dissertant hazırlığı üzrə, büdcə hesabına

 

3103.06

Bitkilərin mühafizəsi

1 yer

3103.04

Seleksiya və toxumçuluq

1 yer

3103.01

3103.07

Ümumi əkinçilik

Bitkiçilik                                                                   

 

1 yer

         1 yer

 

 

Ünvan: Az. 2002, Gəncə şəhəri, Ə.Əliyev küçəsi  57, tel: (022) 257-47-94.

 

 

Kənd  Təsərrüfatı Nazirliyi Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi

Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə,  büdcə hesabına

 

5312.01

Sahə iqtisadiyyatı

     2 yer,əyani,

    2 yer,qiyabi

 

 

Dissertant hazırlığı üzrə, büdcə hesabına

5312.01

Sahə iqtisadiyyatı

3 yer

 

 

Elmlər doktoru proqramı üzrə, büdcə hesabına

 

5312.01

Sahə iqtisadiyyatı

1 yer, əyani,

2 yer, qiyabi

 

 

              Ünvan: Bakı, Nizami küçəsi 92.

            

 

 

Kənd  Təsərrüfatı Nazirliyi Üzümçülük və Şərabçılıq

Elmi-Tədqiqat İnstitutu

Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə, büdcə hesabına

 

3309.01

Qida məhsullarının texnologiyası

1 yer, əyani

 

 

Dissertant hazırlığı üzrə, büdcə hesabına

 

3309.01

Qida məhsullarının texnologiyası

1 yer

3103.07

Bitkiçilik

1 yer

 

 

 

    Ünvan: Az. 0118, Abşeron rayonu, Mehdiabad qəsəbəsi, 20 yanvar küçəsi.

 

 

Kənd  Təsərrüfatı Nazirliyi Baytarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu

Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə, büdcə hesabına

 

3109.01

Baytarlıq elmləri (baytarlıq mikrobiologiyası, virusologiyası, epizootologiyası, mikotoksikologiya ilə mikologiyası və immunologiyası)

1 yer, qiyabi

2429.01

Parazitologiya

2 yer, qiyabi

 

 

 

 

Dissertant hazırlığı üzrə, büdcə hesabına

 

3109.01

Baytarlıq elmləri (baytarlıq mikrobiologiyası, virusologiyası, epizootologiyası, mikotoksikologiya ilə mikologiyası və immunologiyası)

1 yer

2429.01

Parazitologiya

2 yer

3109.01

Baytarlıq elmləri (baytarlıq sanitariyası, zoogigiyena və baytarlıq-sanitar ekspertizası)

 

1 yer

 

 

Elmlər doktoru proqramı üzrə, büdcə hesabına

 

 

 

 

 

3109.01

Baytarlıq elmləri (baytarlıq mikrobiologiyası, virusologiyası, epizootologiyası, mikotoksikologiya ilə mikologiyası və immunologiyası)

1 yer qiyabi

 

                   Ünvan: Az. 1124, Bakı şəhəri, Böyük  şor qəsəbəsi,8-ci köndələn küçəsi, tel/faks: (051) 832-66-92.        

                           e-mail:  [email protected]                

 

           

 

 

 

Meyvəçilik və Çayçılıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu

Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə, büdcə hesabına

3108.01

Fitopotologiya

 

1 yer, qiyabi

3103.10

Subtropik bitkilər

 

1 yer, qiyabi

3107.01

3309.01

Bağçılıq

Qida məhsullarının texnologiyası

 

2 yer, qiyabi

   1 yer, qiyabi

 

 

 

Ünvan: Az. 4035, Quba rayonu, Zərdabi qəsəbəsi, tel:(023) 33-441-17.

           

 

 

 

 

Kənd  Təsərrüfatı Nazirliyinin Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə, büdcə hesabına

 

3400.02

Əczaçılıq kimyası, farmakoqnoziya      -  1 yer, qiyabi

 

 

2417.01

Botanika                                                 -  1 yer, qiyabi

 

 

2426.01

Ekologiya (elm sahəsi üzrə)                 -   1yer, qiyabi

 

 

2511.01

3101.01

Torpaqşünaslıq                                      -   1 yer, qiyabi

Aqrokimya                                              - 1 yer ,qiyabi

 

 

     3102.01

Aqromühəndislik                         -1 yer əyani, 4 yer qiyabi

 

 

3103.01

Ümumi əkinçilik                                      - 1 yer, qiyabi

 

 

3103.02

Meliorasiya, rekultivasiya və torpaqların

 mühafizəsi                                               - 1 yer, qiyabi

 

 

3103.06

Bitkilərin  mühafizəsi                               - 1 yer, qiyabi

 

 

3103.07

Bitkiçilik                                                   - 1 yer, qiyabi

 

 

3103.08

Meyvəçilik və üzümçülük                        - 1 yer, qiyabi

 

 

3109.01

Baytarlıq elmləri (baytarlıq sanitariyası,

 zoogigiyena və

 baytarlıq-sanitar ekspertizası)                 - 1 yer, qiyabi

 

 

3109.01

Baytarlıq elmləri (baytarlıq farmokologiyası

 və toksikologiya)                                    - 1 yer, qiyabi

 

 

3109.01

Baytarlıq elmləri (baytarlıq mikrobiologiyası, virusologiyası, epizootologiyası,

 mikotoksikologiya ilə mikologiyası

 və immunologiyası)                                - 1 yer, qiyabi

 

 

3109.01

Baytarlıq elmləri (baytarlıq mamalığı və heyvandarlıq məhsullarının biotexnikası)                     - 1 yer, qiyabi

 

 

3110.01

Kənd təsərrüfatı heyvanlarının yetişdirilməsi, seleksiyası, genetikası və çoxaldılması                      - 1 yer, qiyabi

 

 

2411.02

Bitki fiziologiyası                                    -1 yer, qiyabi

 

 

3110.03

Xüsusi zootexniya, heyvandarlıq məhsullarının istehsal texnologiyası                                          - 1 yer, qiyabi

 

 

3309.01

Qida məhsullarının texnologiyası           -1 yer, qiyabi

 

 

5303.01

Mühasibat uçotu                        -1 yer, əyani, 1 yer, qiyabi

 

 

5312.01

Sahə iqtisadiyyatı                      -1 yer, əyani, 2 yer qiyabi

 

 

5308.01

Ümumi iqtisadiyyat                 - 2 yer, əyani, 1 yer ,qiyabi

 

 

3106.01

Meşəçilik, meşə quruluşu və meşə

 taksasiyası                                             -1 yer, qiyabi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertant hazırlığı üzrə, büdcə hesabına

    2417.01

Botanika                                                             - 1 yer

 

 

    3102.01

Aqromühəndislik                                                - 3 yer

 

 

    5303.01

Mühasibat uçotu                                                 - 1 yer

 

 

    3309.01

Qida məhsullarının texnologiyası                       -1 yer

 

 

    5312.01

Sahə iqtisadiyyatı                                                -1 yer

 

 

    5308.01

Ümumi iqtisadiyyat                                            - 1 yer

 

 

    3103.06

Bitkilərin mühafizəsi                                          - 1 yer

 

 

 

 

Elmlər doktoru proqramı üzrə, büdcə hesabına

2417.01

Botanika                                                         - 1 yer qiyabi

 

 

5312.01

Sahə iqtisadiyyatı                                           -1 yer qiyabi

 

 

2411.02

Bitki fiziologiyası                                          - 1 yer qiyabi

 

 

3102.01

3103.06

Aqromühəndislik                                            -1 yer qiyabi

Bitkilərin mühafizəsi                                      -2 yer qiyabi

 

 

     3109.01

Baytarlıq elmləri (baytarlıq sanitariyası, zoogigiyena və baytarlıq-sanitar ekspertizası)                       - 1 yer qiyabi

 

 

3110.03

Xüsusi zootexniya, heyvandarlıq məhsullarının istehsal texnologiyası                                                - 1 yer qiyabi

 

 

5308.01

3309.01

Ümumi iqtisadiyyat                                      - 1 yer qiyabi

Qida məhsullarının texnologiyası                 -1 yer( dissertant)

 

Ünvan: AZ 2000, Gəncə şəhəri, Atatürk prospekti 262,

tel: (022) 256-03-51.

 

 

13 Dekabr 2018 23:16 - REKLAM VƏ ELAN
REKLAM VƏ ELAN
8 Avqust 2020 | 00:01
B İ L D İ R İ Ş

Köhnə versiyamızdan xəbərləri izlə